Redactie


Barend Barentsen

Barend Barentsen is bijzonder hoogleraar aan de Universiteit Leiden op de Albeda-leerstoel en universitair hoofddocent bij de afdeling sociaal recht. Hij is daarnaast raadsheer-plaatsvervanger in de Centrale Raad van Beroep. Hij promoveerde in 2003 met een onderzoek waarin werkgeversaansprakelijkheid, de WAO en wettelijke bedrijfsongevallenverzekeringen centraal staan. Van eind 2003 tot eind 2007 was hij werkzaam op het wetenschappelijk bureau van de Hoge Raad. Barentsens onderzoek richt zich op de arbeidsrechtelijke en socialezekerheidsrechtelijke regelingen voor ziekte en arbeidsongeschiktheid.

E-mailadres: b.barentsen@law.leidenuniv.nl

 


Ronald Beltzer

Beltzer is hoogleraar arbeid & onderneming aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam. Beltzer heeft zitting in een aantal redacties van wetenschappelijke en vakbladen op het terrein van het arbeidsrecht, is regelmatig spreker op nationale en internationale congressen en symposia, geeft cursussen aan en adviseert wetenschappers, beleidsmakers en practici en publiceert met regelmaat. Voorts bekleedt hij enkele universitaire functies.

E-mailadres: r.m.beltzer@uva.nl

 


Willem Bouwens

Willem Bouwens is hoogleraar aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

E-mailadres: w.bouwens@vu.nl

 


Willemijn Roozendaal

Willemijn Roozendaal is universitair docent arbeidsrecht en sociale zekerheidsrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Zij is promovendus aan de Radboud Universiteit Nijmegen over het onderwerp ‘Werk en privé’ en publiceert regelmatig over onderwerpen als de zieke werknemer, arbeidstijden en de doorwerking van grondrechten in de arbeidsovereenkomst.

E-mailadres: w.l.roozendaal@vu.nl

 


Vivian Bij de Vaate

Vivian Bij de Vaate is docent arbeidsrecht bij de sectie sociaal recht aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Daarnaast is zij bezig met een promotieonderzoek over het ontslagprocesrecht.

E-mailadres: d.m.a.bijdevaate@vu.nl

 


Evert Verhulp

Evert Verhulp heeft zijn studie Nederlands recht aan de Universiteit van Amsterdam in 1988 afgerond. Met ingang van 1 januari 2002 is hij benoemd tot hoogleraar arbeidsrecht. Daarnaast is hij tot 2003 alsadvocaat werkzaam gebleven. Vanaf 2003 is benoemd tot raadsheer-plaatsvervanger in het gerechtshof te Amsterdam. In 2007 is hij benoemd tot wetenschappelijk directeur van het HSI.

E-mailadres: e.verhulp@uva.nl

 

Contact

Voor vragen of opmerkingen over Academie voor Arbeidsrecht kunt u mailen naar de arbac@budh.nl, of mail naar een van onze redactieleden. Idee├źn voor artikelen en opmerkingen over onze website zijn altijd welkom.