Artikel aanleveren

Academie voor Arbeidsrecht werkt met het programma Editorial Manager om het peer review proces op een snelle en overzichtelijke manier te laten verlopen. Als u een artikel wilt indienen dient u uzelf te registreren. Via bovenstaande link opent een nieuw venster, klik op ‘register now’ om u te registreren. Op deze pagina vindt u ook de (Engelstalige) instructies voor auteurs en reviewers. Aangeleverde artikelen moeten voldoen aan de auteursinstructie. Deze kunt u hier raadplegen.

Bij problemen kunt u contact opnemen via arbac@budh.nl.

Auteursrecht

De redactie van Academie voor Arbeidsrecht wil graag weten of het artikel al eerder is aangeboden aan een ander tijdschrift, dit in verband met het vinden van reviewers. Dit kunt u aangeven bij het indienen van een artikel. Artikelen die al eerder zijn gepubliceerd worden niet in aanmerking genomen voor publicatie.

De auteur behoudt zijn auteursrecht. Het aanbieden van het ongeredigeerde artikel aan een ander tijdschrift of plaatsing ervan op een eigen website is toegestaan, mits er verwezen wordt naar Academie voor arbeidsrecht. Met het indienen van een artikel wordt de auteur verzocht om in te stemmen met de afspraken zoals gemeld in het ‘Consent to Publish’.