Achtergrond

Peer review

Academie voor Arbeidsrecht is een peer reviewed Open Access tijdschrift op het gebied van arbeids- en socialezekerheidsrecht. Het fenomeen peer review, waarbij experts beoordelen of een bijdrage publicatiewaardig is, is nog niet zo bekend in de rechtswetenschap in Nederland. Ondanks dat tijdschriftenredacties vaak gevormd worden door specialisten die zelf optreden als referent is er in de juridische wereld toch een sterke behoefte ontstaan aan betrouwbare instrumenten om de kwaliteit van publicaties te meten. De commissie Koers, die de kwaliteit van het Nederlands rechtswetenschappelijk onderzoek evalueerde, pleit in haar rapport ook voor het introduceren van peer review om evaluatie van onderzoek te vergemakkelijken.

Voor- en nadelen van peer review

Een veelgehoorde klacht is dat het peer review het publicatieproces vertraagt. Het vinden van peers en het beoordelen vergt immers nogal wat tijd. Daarnaast kan het leiden tot uniformering van bijdragen, elk artikel moet de voorgeschreven methodiek gebruiken omdat de peer geïnstrueerd is hierop te beoordelen.

Toch verhoogt (double blind) peer review de betrouwbaarheid, objectiviteit en kwaliteit van een artikel.

Open Access en peer review bij Academie voor arbeidsrecht

Het publiceren van uw artikel bij Academie voor arbeidsrecht biedt enkele voordelen ten opzichte van publicatie in andere traditionele tijdschriften. Geschikt bevonden artikelen worden direct op de website geplaatst. Hierdoor is het publicatieproces sneller, hanteren wij geen deadlines voor auteurs en zijn er geen beperkingen voor de lengte van een artikel. Ruimte voor actualiteiten, achtergrond en verdieping vinden wij erg belangrijk.

Academie voor arbeidsrecht is een open access tijdschrift. Dit betekent dat alle artikelen gratis zijn in te zien op deze website. Onze opvatting is dat het open access publiceren van peer reviewed artikelen bijdraagt aan de legitimiteit van wetenschap.

De werkwijze

Auteurs kunnen hun artikel indienen via deze website. De redactie beoordeelt eerst of het artikel past bij het tijdschrift. Als dat het geval is, worden er twee peers gezocht. De peers weten niet door wie het te beoordelen artikel is geschreven en de auteurs weten niet wie hun artikel zal beoordelen (double blind peer review). De peers geven hun oordeel en commentaar en aan de hand daarvan beslist de redactie over uiteindelijke plaatsing op de website.

Auteursrecht

De redactie van Academie voor Arbeidsrecht wil graag weten of het artikel al eerder is aangeboden aan een ander tijdschrift, dit in verband met het vinden van reviewers. Dit kunt u aangeven bij het indienen van een artikel. Artikelen die al eerder zijn gepubliceerd worden niet in aanmerking genomen voor publicatie.

De auteur behoudt zijn auteursrecht. Het aanbieden van het ongeredigeerde artikel aan een ander tijdschrift of plaatsing ervan op een eigen website is toegestaan, mits er verwezen wordt naar Academie voor arbeidsrecht. Met het indienen van een artikel wordt de auteur verzocht om in te stemmen met de afspraken zoals gemeld in het ‘Consent to Publish’.

Contact

Voor vragen of opmerkingen over Academie voor Arbeidsrecht kunt u mailen naar de arbac@budh.nl, of mail naar een van onze redactieleden. Ideeën voor artikelen en opmerkingen over onze website zijn altijd welkom.